Як ваши справы как переводится
Перейти к содержимому

Як ваши справы как переводится

  • автор:

Украинский разговорник

Бюро переводов «Лингво Плюс» имеет сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015), а также сертификат ISO 17100:2015, подтверждающие, что услуги письменного и устного перевода, редактирования, перевода аудио- и видеоматериалов, верстки, апостилирования и легализации документов, оказываемые нашей компанией, соответствуют требованиям указанных стандартов.

як ваші справи

в чому справа? — what is the matter?; what’s the game?; ( при скрутному становищі) what’s the trouble?; (у суперечці, сварці) what’s cooking?, what’s the row?

не в цьому справа — that is not the question; it is not the case; that’s not the point
справа в тому, що — the fact (the point, the question, the thing, the truth) is that
мати справу (з кимсь) — to deal ( with) , to have dealings ( with)
пропаща справа — bad job, a lost cause, hopeless undertaking
II присл. див. праворуч

См. также в других словарях:

  • матися — ма/юся, ма/єшся, недок., розм. 1) Бути наявним у когось. || безос. Матися напоготові. Мається на увазі. 2) Те саме, що жити 3). || Почуватися (про стан здоров я, настрій і т. ін.). •• Як ся ма/єш (ма/єте і т. ін.) як живеться тобі (вам і т. ін.) … Український тлумачний словник
  • елаборат — Елаборат: Елаборат: виконана праця, здобуток [49] здобуток, виконана праця [20] обширне і систематичне письмове опрацювання якоїсь теми або справи [44 2] праця [XX] Я найрадніше вислав би на Ваші руки з просьбою, щоб Ви прочитали мій елаборат, та … Толковый украинский словарь

Перевод «як справи» на русский

как дела, как ты поживаешь — самые популярные переводы слова «як справи» на русский. Пример переведенного предложения: Доброго дня, як справи? ↔ Добрый день, как дела?

украинский — русский словарь

как дела

Доброго дня, як справи? Добрый день, как дела?
Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data

как ты поживаешь

Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data
Показать алгоритмически созданные переводы

Автоматический перевод » як справи » в русский

Glosbe Translate
Google Translate

Переводы «як справи» на русский в контексте, память переводов

Склонение Основа
Совпадение слов
все точно любой
Кожух миттєво заступив йому шлях, не піднімаючи зброї: — Як справи, Михайле?
Кожух мгновенно преградил ему путь, не поднимая оружия: — Как дела, Михаил?
Literature
Як справи в Бріани? — запитав він.
Как поживает Брианна? — спросил он наконец.
Literature
Проте поцікавився дорогою: — Як справи в школі?
Однако поинтересовался по пути: – Как дела в школе?
Literature
— Добридень, Чарлі, — привітався до нього Джейкоб із дальнього кутка. — Як справи?
– Здрасте, Чарли, – позвал Джейкоб из дальнего угла. – Как вы?
Literature
— Добре, дякувати Богові, — він подивився на верхню сходинку. — А як справи у Майлза?

— Да всё слава богу. — Он выразительно указал глазами на верхнюю площадку лестницы. — А как сэр Майлз?

Literature
Мій дідусь щотижня мені дзвонив і питав: » Джарете, як справи?
Дедушка звонил мне каждую неделю и спрашивал: » Джарретт, как дела?
Привіт, як справи?
Привет, как дела?
Яка справа дає найголовніший застерігаючий приклад шкідливості егоїстичних фантазій?

Чей случай предоставляет выдающийся пример, предостерегающий в отношении пагубности эгоистичных фантазий?

Переклад «як ваші справи» такою мовою: англійська

На запитання вашого американського партнера (навіть якщо ви перебуваєте з ним у досить близьких стосунках) про те, як ваші справи, не варто насправді про це розповідати.

On a question of your American partner (even if you are with it in enough close relations) on that, how are you doing, it is not necessary to tell about it actually.

Як ваші справи, Томе?
Як ваші справи в Лондоні?
Насправді, американцям байдуже як ваші справи.
Actually, Americans don’t care about such things.
Насправді, американцям байдуже як ваші справи.
Yes, Americans absolutely do not care how you do.
Коли проблема вирішується, касир нарешті вітає вас словами: «Добрий день, як ваші справи?».
When that problem is resolved, the cashier finally greets you, saying «Hello, how are you today
Доброго вечора, як ваші справи?
Good evening, how are you?

Іноді ви відчуватимете їх навколо вас поряд з покійником вашої власної сім’ї, хто любить випадково відвідати вас, щоб подивитися, як ваші справи.

Sometimes you will feel them around you along with the deceased amongst your own family, who love to occasionally visit you to see how you are doing.

Ви, пане Мег, як ваші справи?
And how are you, Mr. Meg?

Це страховка, яка захищає Вас від фінансових витрат, пов’язаних з позовом від когось, хто стверджує, що вони або їх майно було боляче або поранені в результаті, як ваші справи, веденого себе.

It’s the insurance which protects you in the costs caused by litigation from someone who claims they or their home has been hurt or injured as a consequence of the way your business conducted itself.

Не бійтеся знайомитися з людьми на вулицях. Корінні брайтонці люблять розпитувати, як ваші справи та настрій. Будьте привітнішими: це допоможе не тільки потренувати мовні навички, а й відчути частиною британського суспільства

Do not be afraid to meet with people on streets. Native brightoners like to ask, as your businesses and mood. Be more friendly: it will help not only to train language skills but also feel part of British society

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *